เมืองปากซองถิ่นดินแดนภูเขาไฟเย็นสบายตลอดทั้งปี

TRAVEL

เมืองปากซองตั้งอยู่บนยอดเขาภูเทวดาแห่งที่ราบสูงบอริเวน ผู้ที่ชื่นชอบอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีไม่พลาดหากท่านไปเยือนเมืองปากซอง เมืองปากซองเป็นเมืองเดียวของแขวงจำปาสักที่มีอากาศเย็ยสบายตลอดทั้งปี สามารถปลูกกาแฟพันธุ์อราบิกาได้เพราะกาแฟพันธุ์อราบิกาสามารถปลูกได้ดีบนพื้นที่ที่มีกากาศหนาวเท่านั้น เมืองปากซองจึงมีชื่อเสียงของกาแฟคุณภาพดีอันดับต้นๆของโลก

จากสภาพพื้นที่เมืองปากซองพื้นดินเป็นดินภูเขาไฟที่มอดสนิทแล้ว ทำให้พืชผลทางการเกษตรเจริญงอกงามใหญ่โตกว่าถิ่นอื่น

การเดินทางสู่เมืองปากซองเริ่มต้นที่เมืองปากเซระยะห่าง 50 กิโลเมตร เส้นทางถนนลาดยางไต่ระดับความสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ชัน ผ่านหมู่บ้านลาวเทิงและลาวลุ่มปะปนกับลาวสูงออกจากหลังเขามีให้เห็นเป็นครั้งคราว ที่เมืองปากซองมีกาแฟคุณภาพดีมีชื่อเสียงระดับโลกปลูกได้ที่เมืองปากซองนี้ เราจะเห็นสวนกาแฟกระจายตามสองข้างทางได้ตลอดการเดินทาง เมืองปากซองนี้เป็นเมืองพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศลาว ตั้งอยู่ที่สูงทำให้อากาศของเมืองปากซองเย็นสบายตลอดปี ด้วยสภาพพื้นดินที่เป็นพื้นดินภูเขาไฟเก่าทำให้เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม นอกจากกาแฟชั้นดีที่เมืองปากซองนี้ยังมีกะหล่ำปลีที่ส่งออกจำหน่ายประเทศไทยมากที่สุด สายน้ำจากภูเขาเทวดาจากเมืองปากซองนี้ สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางธรรมชาติมากมาย ที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆที่มีผู้คนเดินทางไปท่องเที่ยวมากได้แก่ น้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดอีตู้ น้ำตกตาดห้วยจำปีฯลฯ และไหลลงไปสู่เมืองต่างๆ สายน้ำจากห้วยจำปีที่เกิดจากภูเขาเทวดาเกิดเป็นน้ำตกผาส้วม และเป็นเส้นทางไหลของลาวาภูเขาไฟจึงเกิดเป็นแท่งหินที่น้ำตกผาส้วม

Cr. เขยลาวทัวร์
http://kl-tour.com/customize-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-56507-1.html